Aktualnie online
· Goci online: 2

· Uytkownikw online: 0

· cznie uytkownikw: 3,668
· Najnowszy uytkownik: noisesguilt
Trening przed matur± z BIOLOGII i CHEMII

 

Od lutego 2017 ruszamy z bezp³atnym treningiem przed matur± z biologii i chemii. W tym roku przygotowali¶my dla uczniów szkó³ ¶rednich ³±cznie 75 miejsc na bezp³atnych zajêciach przygotowuj±cych do matury.Zobacz szczegó³y

Konkurs na projekt strony internetowej

Stowarzyszenie M³odych Naukowców
og³asza konkurs na projekt strony internetowej

 

Szczegó³y w za³aczniku

SZCZEGÓ£Y

Piwo i jego w³a¶ciwo¶ci fizykochemiczne

 

Dostêpny jest ju¿ nowy numer czasopisma Nauki Przyrodnicze, tym razem tematem przewodnim jest piwo i jego w³a¶ciwo¶ci fizykochemiczne. Zachêcamy do zapoznania siê z artyku³ami. Redakcja. 

Zastosowanie pulsacyjnego pola elektrycznego

Numer 1/2016

 

Szanowni Czytelnicy! W wasze rêce oddajemy kolejny numer czasopisma naukowego Nauki Przyrodnicze Zastosowanie pulsacyjnego pola elektrycznego. Znajd± Pañstwo w nim trzy ciekawe artyku³y z zakresu biotechnologii, weterynarii i ochrony ¶rodowiska. Przypominamy Czytelnikom jak i Autorom, ¿e nasze czasopismo widnieje w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego od 2015 roku (lista B, 2 pkt.). Zachêcamy do czytania jak i publikowania prac naukowych.

Znajdz nas

Moesz do nas dolaczyc rowniez na:
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso